14 Gru 2017

We wtorek (19.12) o godz. 16.30 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Z widowie radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji. Będą opiniować i przyjmować budżet miasta na rok 2018 rok.

Dokładny porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 listopada 2017r.,
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, - głosowanie nad uchwałą,
b) budżetu miasta Zawidowa na rok 2018,
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami,
- przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,
- dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
- głosowanie nad uchwałą budżetową,
c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017,
d) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Zawidów do programu „Odnowa Wsi
w Województwie Dolnośląskim”,
e) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
g) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,
5. Zapytania, wnioski i interpelacje.
6. Sprawy różne.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!