Artykuły
02 Sie 2019

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie ogłasza II nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Pełny etat, przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2019 r. Termin składnia dokumentów aplikacyjnych do 19. sierpnia br.

Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
- pełny etat, umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
- praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
- miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie, ul. Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
- praca wykonywana jest w siedzibie Ośrodka oraz w środowisku na terenie Miasta Zawidów,
- przewidywany termin zatrudnienia to wrzesień 2019 r.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,
- Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
-Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
- Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
- Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
- Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
- Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
- Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
- Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych.
- Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.
- Prace administracyjne i biurowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do dnia 19. sierpnia 2019r.

Więcej informacji na stronie BIP Zawidów.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!